วัตถุประสงค์โฆษณา Facebook เลือกอย่างไรให้ปัง

วัตถุประสงค์โฆษณา Facebook เลือกอย่างไรให้ปัง

รู้หรือไม่ว่าการจะทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากการวางแผน การเตรียมตัวที่ดีแล้ว การเลือกการทำการตลาดให้เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์โฆษณา facebook ยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้โฆษณาของคุณปังกว่าเดิม เพราะ แต่ละกลุ่มเป้าหมายก็ใช้วิธีในการโฆษณาที่แตกต่างกัน นั้นทำให้วัตถุประสงค์ในการโฆษณาให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้หญิง ผู้ชาย ช่วงวัยต่างๆ ล้วนแต่ใช้วัตถุประสงค์ในการจุงใจที่แตกต่าง อีกทั้งวัตถุประสงค์โฆษณายังใช้สำหรับเพื่อแจ้งข้อมูลให้ลูกค้าได้ทราบได้อีกด้วย เวลายิง ADs บนfacebook ยิงใน Ads manager จะสามารถตั้งค่าพวกนี้ได้ดีกว่า แล้วแบบนี้ต้องเลือกวัตถุประสงค์ในการโฆษณาอย่างไร ถึงจะทำให้เราปังกว่าคู่แข่งไปอ่านในบทความกันเลย!!!!

 

 

Highlight  วัตถุประสงค์การโฆษณา ที่ต้องรู้!!!

 

 

วัตถุประสงค์โฆษณา Facebook แบบ Objective

สำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจ และ ต้องพึ่งจะมาเริ่มทำการตลาดประเภทของ Ads โฆษณา บนช่องทางเฟสบุ๊ค อาจจะรู้คร่าวๆมาอยู่แล้วว่า การยิงโฆษณาสามารถช่วยทำให้คนรู้จักสินค้าของเรามากยิ่งขึ้น และ ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้เราอีก แต่จริงๆแล้ววัตถุประสงค์โฆษณามีอะไรที่มากกว่านั้น สามารถแบ่งประเภทของประวัตถุประสงค์การโฆษณาออกได้เป็น 3 หมวดใหญ่ๆ ดังนี้

 1. Awareness (การสร้างการรับรู้)
 2. Consideration (การสร้างการพิจารณา)
 3. Conversion (การสร้างคอนเวอร์ชั่น)

 

 1.Group Awareness

(การสร้างการรับรู้)

วัตถุประสงค์โฆษณา Facebook

การสร้าง Awareness เสมือนเป็นการทำให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเรารู้จักแบรนด์ หรือ สินค้าและบริการของเรามากยิ่งขึ้น สามารถที่จะเห็นโฆษณาของเรา เป็นการโฆษณาในการเข้าถึงคนจำนวนมาก เน้นให้คนเห็นและรู้จักเรา ถือว่าเป็นการทำการตลาดแบบวงกว้าง ซึ่งสามารถแบ่งวัตถุประสงค์ในการโฆษณาได้เป็น 2 ประเภทย่อยๆดังต่อไปนี้

 • Brand Awareness – การรับรู้แบรนด์
 • Reach – การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

Brand Awareness (การรับรู้แบรนด์)

เป็นการทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคยระหว่างลูกค้ากับแบรนด์ โดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับลูกค้า เพียงแต่ทำให้ลูกค้าจดจำเราได้เท่านั้น เน้นที่จะทำให้คนเห็นเราบ่อยๆ และ จดจำเราได้

เหมาะสำหรับ – การทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก เพื่อทำให้คนเห็นโฆษณา เห็นคุณบ่อยมากยิ่งขึ้น จนสามารถจดจำแบรนด์ของคุณได้ ซึ่งเป็นการสร้างความรู้จัก

Reach (การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย) 

เป็นการทำให้เราเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เยอะมากยิ่งขึ้น เน้นการทำให้คนที่เห็นโฆษณาของเรามากกว่าการเน้นที่จำนวนครั้งที่โฆษณาปรากฎ ซึ่งแตกต่างจากBrand Awareness พยายามเน้นการกระจายให้คนกลุ่มต่างๆเห็น เสมือนการเน้นที่ปริมาณคนที่เห็น

เหมาะสำหรับ – สร้างฐานลูกค้าที่ในวงกว้าง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการทำการโฆษณาให้คนที่เห็นเราเยอะที่สุดเท่าที่ทำได้

 

2.Group Consideration

(การสร้างการพิจารณา)

วัตถุประสงค์โฆษณา Facebook

เน้นจำนวนผู้เข้าชม และ การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์โฆษณา Facebook

เน้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดึงกลุ่มเป้าหมายให้เข้าสู่การสั่งซื้อ

เป็นการทำให้กลุ่มเป้าหมาย เข้ามา action กับโพสต์ หรือ โฆษณาของคุณ เสมือนเป็นการเน้นการสร้างปฎิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ทางใดทางหนึ่ง เพราะเมื่อเราทำให้สร้าง Awareness ให้แบรนด์แล้ว แต่กลุ่มเป้าหมายก็ยังไม่รู้จักแบรนด์ของเรามากนัก จึงต้องกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายเกิดปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับแบรนด์สินค้า ซึ่งถือว่าเป็นการการทำการตลาดที่แคบลงมาจากแบบแรก ในการช่วยกรองคนที่สนใจได้ในระดับหนึ่ง สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออกมาได้เป็น 6 ประเภทย่อยๆ ดังต่อไปนี้

 • Traffic – จำนวนผู้เข้าชม
 • Engagement – การมีส่วนร่วม
 • Message – ข้อความ
 • Video Views – จำนวนการรับชมวิดีโอ
 • Lead Generation – การสร้างลูกค้าเป้าหมาย
 • App Installs – จำนวนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น

Traffic (จำนวนผู้เข้าชม)

การทำดึงให้ผู้คนเข้าไปยังเว็บไซต์ หรือ ออกจากเฟสบุ๊คไปยังช่องทางอื่นๆ ที่เป็นหน้าสินค้าโดยตรง ไม่ว่าจะเป็น line , Blog , App , Messenger เป็นต้น เพื่อทำให้ลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมาย ได้รู้จัก เห็นข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม และ นำไปสู่การสั่งซื้อ

เหมาะสำหรับ – การเพิ่มช่องทางในการดึงคนเข้าไปสู่ช่องทางต่างๆของเรา เพื่อนำไปสู่การซื้อสินค้า และ การทำให้คนรู้จักช่องทางอื่นๆของเรามากยิ่งขึ้น

Engagement (การมีส่วนร่วม)

เป็นการสร้างปฎิสัมพันธ์ให้กับกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ ด้วยการไลค์ , การคอมเม้นต์ , แชร์ ทางใดทางหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์มากหากว่ามีโพสต์ตัวใดตัวหนึ่งของคุณที่มีค่าการเข้าชมสูงๆ(Organic) การทำให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมยังเหมาะกับการนำการตลาดแบบ remarketing ซึ่งเป็นรูปแบบของโฆษณาที่จะติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้กับลูกค้า

เหมาะสำหรับ – การทำ Social Proof (การทำให้ความเห็นของผู้อื่นๆที่แสดงความคิดเห็นบนโพสต์ ช่วยโน้มน้าวจิตใจของกลุ่มเป้าหมายในการตัดสินใจและพฤติกรรมที่มีต่อแบรนด์) และ ยังช่วยในการขยายฐานลูกค้าด้วยการทำ remarketing

Message (ข้อความ)

เป็นการดึงคนให้เข้าสู่การสนทนา หรือ สอบถามกับแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ facebook หรือ ช่องทางอื่นๆ เพื่อดึงให้เข้าสู่การขาย ซึ่งจะทำหน้าที่ในการส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งข้อความอัตโนมัติได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ – การนำเสนอสินค้า เพื่อโน้มน้าวใจให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าของคุณ ซึ่งถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่เข้าถึงการตัดสินใจลูกค้าได้มาก(การนำสินค้าไปเสนอขายถึงที่)

Video Views (จำนวนการรับชมวิดีโอ)

รูปแบบของโฆษณาแบบวิดีโอ ถือว่าเป็นการตลาดอีกรูปแบบที่ช่วยในการโน้มน้าวใจของลูกค้า ซึ่งวิดีโอบน Facebook มีความคล้ายคลึงกับ video ads บน Youtube โฆษณาแบบวิดีโอสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย อีกทั้งหากคนไหนดูวิดีโอเราก็ยังสามารถทำการ remarketing ได้อีกด้วย Video Views สามารถปรับแต่งได้ 3 แบบ ทั้ง

 • ThruPlay – หากดูวิดีโอจนจบ หรือ อย่างน้อย 15s โฆษณาจะถูกส่งไปให้กลุ่มเป้าหมาย
 • 10 second video views – หากดูวิดีโออย่างน้อย 10s โฆษณาจะถูกส่งไปให้กลุ่มเป้าหมาย
 • 2 second continuous video views – หากดูวิดีโอต่อเนื่องอย่างน้อย 2s โฆษณาจะถูกส่งไปให้กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ – การโน้มน้าวใจกลุ่มเป้าหมายให้สนใจสินค้าและบริการของแบรนด์ เน้นไปที่การมีส่วนร่วมของระหว่างแบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย

Lead Generation (การสร้างลูกค้าเป้าหมาย)

เป็นเสมือนการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้า ด้วยการเก็บข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ , ที่อยู่ , อีเมล เป็นต้น ด้วยการให้กลุ่มเป้าหมาย ลูกค้า กรอกแบบฟอร์ม

เหมาะสำหรับ – การเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาทำ CRM (การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า) เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และ ปรับใช้กับแบรนด์

App Installs (การติดตั้งแอพพลิเคชั่น)

เป็นวัตถุประสงค์ที่เน้นให้คนทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่น โดยการบอกถึงประโยชน์ของแอพพลิเคชั่น ส่วนใหญ่โฆษณาแนะนำแอพพลิเคชั่นจะรองรับทั้งระบบ ios และ android ซึ่งเป็นโฆษณาที่จะแสดงบนโทรศัพท์เท่านั้น

เหมาะสำหรับ – การทำให้กลุ่มเป้าหมายติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อ สื่อสารระหว่างกลุ่มเป้าหมายกับแบรนด์ให้มากยิ่งขึ้น

 

  3.Group Conversion

(การสร้างคอนเวอร์ชั่น)

วัตถุประสงค์โฆษณา Facebook

เป็นการทำให้กลุ่มเป้าหมายทำอะไรบ้างอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การลงทะเบียน , การติดต่อสื่อสาร , การอ่านบทความโพสต์ จนถึงการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดขึ้น ไม่ว่ากลุ่มเป้าหมายจะทำอะไรที่เกี่ยวกับแบรนด์ ก็ถือว่าเกิดคอนเวอร์ชั่น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่มาจนถึงขั้นนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้าสูง ถือว่าเป็นการทำกับกลุ่มเฉพาะที่มีความสนใจ สามารถแบ่งวัตถุประสงค์ในการโฆษณาออกมาได้เป็น 3 ประเภทย่อยๆ ดังต่อไปนี้

 • Conversion – การสร้างคอนเวอร์ชั่น
 • Catalog Sale – การสร้างยอดขายจากแค็ตตาล็อค
 • Store Traffics – การเข้าชมหน้าร้าน

Conversion (การสร้างคอนเวอร์ชั่น)

เป็นการเน้นให้กลุ่มเป้าหมาย action บางอย่างที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ เกี่ยวกับแบรนด์ เพียงแต่ว่าต้องรู้ว่าคุณต้องการคอนเวอร์ชั่นรูปแบบไหน ทั้ง การลงทะเบียน การซื้อสินค้า การที่กลุ่มเป้าหมายทำอะไรบ้างอย่างเป็นการแสดงว่ามีความสนใจในแบรนด์

เหมาะสำหรับ – การกระตุ้นยอดขาย การที่กลุ่มเป้าหมายทำอย่างอื่นๆที่ไม่ใช่การสั่งซื้อ เราสามารถที่จะโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายในการปิดการขายได้

Catalog Sale (การสร้างยอดขายจากแค็ตตาล็อค)

เป็นวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่เหมาะสำหรับ ผู้ที่ทำเว็บไซต์แบบ E-commerce (เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย การบริการต่างๆ) ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการให้เลือกสินค้า หากสินค้าของคุณมีหลากหลาย อีกทั้งยังสามารถทำการ remarketing สำหรับคนที่เคยเข้ามาเว็บไซต์ของคุณได้อีกด้วย

เหมาะสำหรับ – ทำให้ลูกค้า กลุ่มเป้าหมาย เข้าถึงสินค้าได้หลากหลาย เนื่องจากเป็นการแสดงโฆษณาในรูปแบบที่โชว์สินค้าต่างๆของคุณ

Store Traffics (การเข้าชมหน้าร้าน)

เป็นการดึงให้คนที่อยู่ในพื้นที่ใก้ล้เคียง หรือ สถานที่ที่คุณเลือกไว้เห็นโฆษณา ในการดึงคนให้เข้าไปเยี่ยมชมหน้าร้านของคุณ เพื่อให้คนเข้าถึงร้านของคุณมากยิ่งขึ้น

เหมาะสำหรับ – การดึงให้คนเข้ามายังร้านค้าของเรามากยิ่งขึ้น เพราะ เมื่อคนเข้ามายังร้านค้าแล้ว ก็มีโอกาสมากที่จะทำการซื้อสินค้านั้นเอง

หลักในการเลือกวัตถุประสงค์ ดูจากอะไรบ้าง?

การที่เราจะเลือกว่าเราจะใช้วัตถุประสงค์ไหนในการโฆษณาดี ถึงจะเหมาะกับธุรกิจ สินค้าและบริการของเรา จะต้องพิจารณาดังต่อไปนี้

 • เป้าหมายของคุณคืออะไร – ต้องเลือกว่าผลลัพธ์ของการโฆษณาที่คุณต้องการคืออะไร ไม่ว่าจะเป็น การเน้นคนที่เข้ามา เน้นให้คนรู้จักแบรนด์ เน้นยอดขาย?
 • การวัดผลตอบโจทย์กับสิ่งที่เลือกหรือไม่ – เมื่อคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร จากนั้นให้ดูว่า ผลลัพธ์ที่คุณจะได้ตอบโจทย์คุณหรือยัง เพียงพอแล้วใช่หรือไม่?
 • คอนเทนต์ต้องตรงกับวัตถุประสงค์ – ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา รูป วิดีโอต่างๆ ล้วนจะต้องตรงกับวัตถุประสงค์ที่เลือกไว้ เช่น หากต้องการจำนวนคนที่เข้าชม แต่ไปเน้นการขายก็อาจจะไม่ดีนัก
 • การปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับสถานการณ์ – เมื่อเนื้อหา หรือ สถานการณ์เปลี่ยนไปอาจจะต้องปรับวัตถุประสงค์ให้ตรงกับแบรนด์มากขึ้น

 

ทำการตลาดกับเราได้ผลตอบรับดีดังใจ

เราเป็นบริษัททางด้าน Digital Marketing โดยเฉพาะ ที่ให้บริการในด้านของการทำ SEM SEO รวมทั้ง การยิงAds และ รูปแบบการทำการตลาดรูปแบบอื่นๆ อีกทั้งเรายังช่วยในเรื่องการวิเคราะห์และทำความเข้าใจธุรกิจตลอดจนการวางแผน และ ออกแบบรูปแบบการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณพร้อมทีม Support ที่ช่วยดูแลธุรกิจของคุณ ให้สามารถทำยอดขาย และ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

 

 

สามารถติดต่อ สอบถาม bemyfriend ช่องทางอื่นๆ ได้ที่

Facebook : Bemyfriend.agency

บทความที่เกี่ยวข้อง

lookalike audience คือ คนทำFacebookควรต้องรู้

หลายๆคนที่ทำการตลาดบนช่องทาง Facebook หรือ ช่องทางอื่นๆ การเลือกกลุ่มเป้าหมายในการยิง Ads ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องเลือกให้ดี เพราะถ้าเลือกดีผลตอบรับที่ได้ก็จะดี แต่ถ้าเลือกพลาดนั้นหมายถึงการเสียเงินไปเปล่าๆ บางคนอาจจะกังวลว่าถ้าจะเลือกกลุ่มเป้าหมายกว้างจนเกินไป แคบจนเกินไป หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับการเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบ Lookalike Audience คือ การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยทำให้คุณสามารถเข้าถึงกลุ่มคนที่คล้ายคลึงกับที่คุณเลือกได้ เสมือนการยิงนกครั้งเดียวแต่ได้ถึงสอง สาม สี่ แล้วคุณจะทำการลาดได้ปังกว่าเดิม!!!     Highlight WordPress ที่ต้องรู้!!! Lookalike Audience คืออะไร? ทำLookalike Audience อย่างไรให้ได้ผลดี วิธีการทำ Lookalike ทำอย่างไร? Audience size ควรตั้งเท่าไหร่ถึงจะดี? Lookalike Audience คือ อะไร? เคยไหมเวลาที่ทำเล่นแอพพลิเคชั่นอะไรบางอย่าง เช่น แอพหาคู่ แอพหาเพื่อน แอพฝึกภาษา ซึ่งแอพจะให้เราเลือกความชอบ งานอดิเรก สไตล์ที่เราชอบทำ หรือ ชื่นชอบ โดยเมื่อเราเลือกไปแล้ว แอพก็จะทำการแนะนำสิ่งที่คล้ายๆกับที่เราเลือกไป นั้นเป็นหลักการเดียวกันกับ Lookalike […]

bemyfriend Team.

bemyfriend Team.

May 14, 2021

WordPress คือ ทำไมคนอยากมีเว็บไซต์ควรต้องรู้?

เนื่องจากในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ทำให้เว็บไซต์ต่างๆกลายมาเป็นช่องในการโฆษณา โปรโมทสินค้าที่คนทำธุรกิจเลือกใช้ เว็บไซต์นับว่าเป็นช่องทางออนไลน์ที่เสมือนเป็นหน้าร้านออนไลน์ ในการขายสินค้า ที่ช่วยให้คุณสามารถขายสินค้าได้ถึง 24 ชั่วโมง และ ยังมีคนจำนวนมากที่ใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร ค้นหาสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะกับช่องทางบน Google ที่คนส่วนมากเลือกใช้งาน และ หากคุณมีเว็บไซต์ในการโปรโมท หรือ ลงโฆษณาบนกูเกิ้ลก็จะช่วยทำให้คนเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มลูกค้าให้กับ เว็บไซต์ อีกด้วยการทำ SEO SEM และ ยังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ช่วยในการจัดการเว็บไซต์ ซึ่งเครื่องมือตัวนั้นมีชื่อว่า WordPress คือ เครื่องมือสำคัญที่คนทำเว็บไซต์ควรที่จะต้องรู้!!!     Highlight WordPress ที่ต้องรู้!!! ทำความรู้จักWordPress คืออะไร? WordPress มีกี่ประเภท? WordPress ดีอย่างไร ทำไมถึงดีกว่าตัวอื่น? ประโยชน์ในการทำการตลาดของWordPress   ทำความรู้จักเครื่องมือ WordPress คือ อะไร? WordPress เป็นเครื่องมือสำเร็จรูปที่ช่วยในการจัดการเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล เนื้อหา บทความ รูปภาพ ที่เรียกว่า CMS […]

bemyfriend Team.

bemyfriend Team.

May 8, 2021

Facebook Ads มีกี่ประเภท เลือกใช้อย่างไรให้ปัง?

รู้หรือไม่จากสถิติพบว่า Facebook เป็นช่องทางยอดนิยมของคนไทยที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดถึง 94% ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าถึงด้วยโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเป็นช่องทางที่คนนิยมใช้งาน จึงทำให้ช่องทางของเฟสบุ๊คถือว่าเป็นช่องทางที่เหมาะในการทำการตลาดออนไลน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการยิงAdsซึ่งถือว่าเป็นการทำการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น และ นอกจากนี้ควรจะรู้ว่า Facebook Ads มีกี่ประเภท เพื่อที่จะได้เลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม และ เพื่อให้ได้ผลตอบรับที่ดีกลับมา มารู้จักประเภทของfacebook Adsไปด้วยกันในบทความเลย     Highlight Facebook Ads ที่ต้องรู้!!! มารู้จักว่าFacebook Ads มีกี่ประเภท? ทำอย่างไรให้ Ads ดึงดูดใจลูกค้า!!!   มารู้จักว่า Facebook Ads มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง? การทำโฆษณาบนช่องทาง Facebook ไม่ได้มีแค่รูปแบบเดียว เพราะว่ากลุ่มเป้าหมายมีหลากหลาย อีกทั้งวัตถุประสงค์ในการโฆษณายังมีหลายประเภทอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การสร้างการรับรู้ ซึ่งเป็นการทำให้คนรู้จักแบรนด์ สินค้าของคุณ การสร้างการพิจารณา การทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามามีบทบาทกับโฆษณาของคุณ และ การสร้างคอนเวอร์ชั่น ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของโฆษณาเฟสบุ๊ค มีทั้งหมด 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ […]

bemyfriend Team.

bemyfriend Team.

April 30, 2021